حکم کثیر الشک در نماز چیست

۱۸/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

حکم کثیر الشک در نماز چیست  1- کَثِیرُ الشَّک یعنی «کسی که زیاد شک می کند». ملاک آن در ادامه مطرح می [...]