پیش بینی آینده با قرآن چه حکمی دارد

۱۱/آبان/۱۳۹۵|احكام متفرقه, متفرقه (هيئت و نجوم…)|

پیش بینی آینده با قرآن چه حکمی دارد پیش بینی آینده با قرآن چه حکمی دارد پاسخ: کهانت و پیش [...]