سر به محمل زدن حضرت زینب و نظر آیت الله مکارم شیرازی

۲۳/مهر/۱۳۹۵|احکام عزاداری|

سر به محمل زدن حضرت زینب سر به محمل زدن حضرت زینب حضرت آیت الله مکارم شیرازی سؤال 200. آیا [...]