حج برویم یا به فقرا کمک کنیم

۰۳/مهر/۱۳۹۴|مقالات|

حج برویم یا به فقرا کمک کنیم سوال: چرا بايد حج برويم و اين در حالي است كه عربستان برخورد [...]