نماز خواندن با چادر نازک

۲۵/بهمن/۱۳۹۴|احكام نماز|

نماز خواندن با چادر نازک پوشیدن چادر نازك در نماز آيا به سر كردن چادرهاى بدن ‏نما، در مقابل نامحرم [...]