پول گرفتن امام جماعت برای خواندن نماز

۳۰/تیر/۱۳۹۵|احكام نماز|

پول گرفتن امام جماعت برای خواندن نماز مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 568: آیا جایز است امام جماعت [...]