حكم پوشش دختران قبل از سن تكليف

۰۹/مهر/۱۳۹۴|حجاب|

حكم پوشش دختران قبل از سن تكليف مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتاء سايت هدانا از دفتر [...]