خواندن نماز بلافاصله پس از پخش اذان

۱۶/دی/۱۳۹۴|احكام نماز|

خواندن نماز بلافاصله پس از پخش اذان ملاك براي خواندن نماز صبح يقين به داخل شدن وقت است. لذا اگر [...]