احکام یارانه مطابق نظر مراجع

۲۲/آبان/۱۳۹۵|حکومت و بیت المال|

احکام یارانه مطابق نظر مراجع مطابق نظر آيت الله خامنه اي سوال: آیا یارانه ای که دولت می دهد به [...]