پاكي بين دو خونريزي كمتر از ده روز

۰۷/مهر/۱۳۹۴|احكام زنان|

پاكي بين دو خونريزي كمتر از ده روز مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتاء سايت هدانا از [...]