نماز روز يكشنبه ماه ذي قعده

۲۳/مرداد/۱۳۹۴|ماه ذي قعده|

نماز روز يكشنبه ماه ذي قعده (مفاتيح الجنان)  نمازي براي توبه اين ماه آغاز ماههاى حرام است،كه حق تعالى در قرآن [...]