آيا مقام امامان با هم فرق مي كند

۰۶/مرداد/۱۳۹۴|آيت الله جوادي آملي, امامت پژوهي|

آيا مقام امامان با هم فرق مي كند سوال: ایا ائمه در مقام و منزلت از همدیگر تفاوت دارن،یعنی ممکنه [...]