آیا وهابی ها کافر و نجس هستند

۰۵/آذر/۱۳۹۵|طهارت|

آیا وهابی ها کافر و نجس هستند حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم فرقه ی وهابیت [کسانی که در حکم [...]