ولایت ولی فقیه از نظر آیت الله مکارم شیرازی

۱۷/آبان/۱۳۹۵|احكام تقليد, حکومت و بیت المال|

ولایت ولی فقیه از نظر آیت الله مکارم شیرازی ولایت ولی فقیه در نوشتار قبل «نظر حضرت آیت الله خامنه [...]