وقت نماز مغرب و عشا

۰۱/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

وقت نماز مغرب و عشا مطابق نظر آيت الله خامنه اي وقت نماز مغرب وقت نماز مغرب از هنگامی است [...]