معامله و بخشش اموال در مرض منجر به فوت

۲۸/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش, احکام اموات|

معامله و بخشش اموال در مرض منجر به فوت معامله و بخشش اموال در مرض منجر به فوت مسأله 2256 [...]