وسوسه و درمان آن‏

۲۶/اردیبهشت/۱۳۹۴|طهارت|

وسوسه و درمان آن‏ وسواس برخاسته از شیطان می باشد و خدای ناکرده اگر شخص وسواسی شود از عبادت ها [...]