ارضاي جنسي همسر با وسایل جنسی

۰۱/آذر/۱۳۹۴|زن و شوهر|

ارضاي جنسي همسر با وسایل جنسی ارضاي جنسي زن و شوهر توسط وسايل مصنوعي در حكم استمناء است و حرام مي [...]