نجاست اشياء مشترك بين كفار و مسلمين

۱۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

 نجاست اشياء مشترك بين كفار و مسلمين مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 332: آیا صندلی‏های ماشین [...]