ورود کفار به مسجد و اماکن مقدس

۰۹/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

ورود کفار به مسجد و اماکن مقدس مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 419: آیا به طور مطلق جایز [...]