ورود به مسجد در حال حيض و جنابت

۱۴/آذر/۱۳۹۴|احكام زنان, احكام نماز|

 ورود به مسجد در حال حيض و جنابت مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتاء‌ سايت هدانا از [...]