حکم پخش مسابقات ورزش زنان از تلویزیون

۲۴/آبان/۱۳۹۵|احکام رسانه|

حکم پخش مسابقات ورزش زنان از تلویزیون حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم پخش مسابقات بانوان ایرانی [تلویزیون] پرسش : [...]