اهميت يادگرفتن احكام دين در روايات

۰۶/مرداد/۱۳۹۴|آيت الله سيستاني, احكام تقليد|

اهميت يادگرفتن احكام دين در روايات اهمّیّت و چگونگی یادگیری احکام الهی اهمّیّت فراگیری احکام  یکی از مهمترین واجبات دین [...]