حکم همخوانی زن و مرد

۲۷/آبان/۱۳۹۵|احكام موسيقي|

حکم همخوانی زن و مرد حضرت آیت الله مکارم شیرازی خواندن سرود توسط زنان به همراه مردان [موسیقى] پرسش : [...]