حکم نی زدن در هیئت و مراسم عزاداری

۲۰/مهر/۱۳۹۵|احكام موسيقي, احکام عزاداری|

حکم نی زدن در هیئت و مراسم عزاداری حکم نی زدن در هیئت و مراسم عزاداری حرمت استماع موسیقی و [...]