نیت روزه تمام ماه رمضان یا نیت در هر شب

۲۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

نیت روزه تمام ماه رمضان یا نیت در هر شب    انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان [...]