امر به معروف و نهی از منکر مطابق نظر آیت الله خامنه ای

۱۱/آبان/۱۳۹۵|احكام متفرقه|

امر به معروف و نهی از منکر مطابق نظر آیت الله خامنه ای امر به معروف و نهی از منکر [...]