گرفتن روزه مستحبی بجای روزه قضا

۳۱/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

گرفتن روزه مستحبی بجای روزه قضا شخص نمی تواند با داشتن روزه قضا روزه مستحب بگیرد. اینجا کلیک کنید. اما [...]