روزه گرفتن بدون خواندن نماز

۰۱/خرداد/۱۳۹۵|دسته‌بندی نشده|

روزه گرفتن بدون خواندن نماز سوال: آیا شخص می تواند بدون اینکه نماز بخواند، روزه بگیرد، آیا روزه اش صحیح [...]