كيفيت نماز سلمان در ماه رجب

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|ويژه نامه ماه رجب|

كيفيت نماز سلمان در ماه رجب مقدمه: سید على بن موسى بن جعفر بن طاووس، مشهور به سیدبن‌طاووس قدس‌سره از [...]