نماز در خانه خمس نداده چه حکمی دارد

۰۸/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز, خمس|

نماز در خانه خمس نداده چه حکمی دارد در نوشتار قبل حکم وضو گرفتن در خانه كسي كه خمس نمي دهد [...]