با احتمال عادت نماز را بايد فوري خواند

۰۸/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

با احتمال عادت نماز را بايد فوري خواند در نوشتار قبل «حیض و قضای نماز» مطرح شد از اینجا کلیک کنید [...]