زمان مرگ ابليس

۰۸/شهریور/۱۳۹۴|قرآن پژوهي, مقالات|

زمان مرگ ابليس سوال: طبق قرآن مرگ شیطان چه زمانی است ؟ جواب : در آيات و روايات پيرامون مرگ ابليس [...]