نجس شدن حرم امامان و تطهیر آن

۰۹/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نجس شدن حرم امامان و تطهیر آن [مسأله 904 نجس کردن حرم امامان علیهم السلام حرام است] مسأله 904 نجس [...]