نجاست اهل کتاب

۱۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت, کفار و بلاد کفر|

 نجاست اهل کتاب نجاست اهل کتاب مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 313: بعضی از فقها اعتقاد [...]