نزديكي و نبود آب براي غسل جنابت

۰۲/آذر/۱۳۹۴|زن و شوهر, غسل|

نزديكي و نبود آب براي غسل جنابت تيمم بدل غسل و خواندن نماز پرسش 148 . كسى كه نمى تواند غسل [...]