مکروه به چه معناست و تعداد مکروهات در عبادات و معاملات

۲۸/آبان/۱۳۹۵|دسته‌بندی نشده|

مکروه به چه معناست و تعداد مکروهات در عبادات و معاملات مکروه، اصطلاحی فقهی درباره عملی است که ترک کردن [...]