مستحبات و مکروهات سجده چیست

۱۴/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

مستحبات و مکروهات سجده چیست [در سجده چند چیز مستحب است] مسأله 1091 در سجده چند چیز مستحب است (1): [...]