مردار

۰۴/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

مردار (جسد مرده) در نوشتار قبل انواع نجاسات مطرح شد از اینجا کلیک کنیدو مطالعه نمایید. 4 مردار [ مردار حیوانی [...]