حکم شرعی مهریه سنگین چیست

۲۲/فروردین/۱۳۹۵|زن و شوهر|

حکم شرعی مهریه سنگین چیست مهریه زیاد کراهت دارد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی حداقل یا حداکثر در مهرالمثل [مهریه] [...]