عقد بدون تعیین مهریه چه حکمی دارد

۰۹/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق, زن و شوهر|

عقد بدون تعیین مهریه چه حکمی دارد عقد بدون تعیین مهریه چه حکمی دارد عقد بدون مهر پرسش 81 . [...]