شرح حديث من مات و لم يعرف امام زمانه

۲۱/شهریور/۱۳۹۴|امامت پژوهي, دسته‌بندی نشده, مقالات|

شرح حديث من مات و لم يعرف امام زمانه سوال :در بعضی از آیات هست یا نمیدونم شاید هم روایت [...]