نماز در خانه سازمانی که مدت آن تمام شده

۰۹/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نماز در خانه سازمانی که مدت آن تمام شده مطابق نظر آيت الله خامنه اي [ زندگی در یک خانه [...]