تقليد از مراجع ساير كشورها

۱۲/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

تقليد از مراجع ساير كشورها مطابق نظر آيت الله خامنه اي س ۱۱: آیا تقلید از علمای کشورهای [...]