معنی رمضان چیست آیا نام خداست

۱۶/خرداد/۱۳۹۵|ماه رمضان|

معنی رمضان چیست آیا نام خداست معنی لغوی رمضان واژه «رمضان» از ریشه «رَمَضَ» است ، به معنای بارانی که [...]