عده وطی به شبهه چیست

۲۸/مهر/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

عده وطی به شبهه چیست عده وطی به شبهه چیست هرگاه با زن نامحرمى به گمان این که همسر اوست [...]