فجر صادق و کاذب چیست

۲۱/خرداد/۱۳۹۵|احكام نماز, متفرقه (هيئت و نجوم…)|

فجر صادق و کاذب چیست منظور از فجر (سپیده صبح) صادق یا فجر دوم که باید نماز صبح در آن [...]