آيا بهائي ها كافر و نجس هستند

۱۵/مهر/۱۳۹۴|کفار و بلاد کفر|

آيا بهائي ها كافر و نجس هستند مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 328: لطفاً به سؤالات [...]