اعتکاف در مسجد دانشگاه چه حکمی دارد

۲۵/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

اعتکاف در مسجد دانشگاه چه حکمی دارد مسجد جامع  پرسش 38 .  منظور از مسجد جامع چيست؟ همه مراجع: مسجد [...]