مزد کارگر و اجیر در صورتی که کار نباشد

۲۶/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

مزد کارگر و اجیر در صورتی که کار نباشد مزد کارگر و اجیر در صورتی که کار نباشد مسأله 2197 [...]